Alvar Aallon helmet

Alvar Aalto oli suomalainen muotoilija ja arkkitehti, jonka luomukset tunnetaan ympäri maailman. Aalto aloitti uransa jo 1900-luvun alkupuoliskolla ja hän nousi nopeasti yhdeksi modernismin suurista nimistä. Alvar Aalto on suunnitellut monia tunnettuja rakennuksia niin Suomeen, muualle Eurooppaan kuin Yhdysvaltoihinkin. Aallon töissä nähdään vaikutteita suomalaisesta luonnosta ja perinteistä. Sen lisäksi Aalto on itsekin sanonut ottaneensa vaikutteita myös aikaisemmista tyylisuuntauksista. Aalto opiskeli arkkitehtuuria Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa. Opiskelujensa aikana Aalto oli myös innokas kirjoittaja. Hän kirjoitti pakinoita Kerberos-nimiseen lehteen , joka toimittivat Aallon opettajat Teknillisestä korkeakoulusta. Myöhemmin elämässään Aalto ei enää panostanut kirjoittamiseen samalla tavalla. Hänen harvat kirjoituksensa käsittelivät joko muotoilua, arkkitehtuuria tai erilaisia aikakausia, joita taiteen saralla on nähty.

Aallon ensimmäiset työt

Alvar Aalto alkoi suunnitella ensimmäistä rakennustaan vuonna 1919. Tämä rakennus oli Alajärvelle valmistunut suojeluskuntatalo. Aalto perusti oman toimistonsa Jyväskylään muutamaa vuotta myöhemmin 1923. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan Aallon toimisto sai isoja tilauksia. Hänen tehtävänään oli suunnitella Alajärven kunnansairaala, Jyväskylän työväentalo ja Seinäjoen suojeluskuntatalo. Vuonna 1926 taas valmistui Alvar Aallon veljen koti Väinölä. Se on edelleen tänä päivänä suosittu vierailukohde. Väinölä sijaitsee Alajärvellä. Myöhemmin 1920-luvulla Aallon tyyli alkoi muuttua hieman enemmän funktionalismin suuntaan, kun häntä pyydettiin suunnittelemaan useita rakennuksia niin Turkuun kuin Helsinkiinkin. 1920-luvun suurin kohde oli kuitenkin selvästi Muuramen kirkko, joka valmistui vuonna 1929. Kirkon suunnittelemisen aikoihin Aalto matkusti paljon Italiassa, josta hän sai vaikutteita kirkon suunnitteluun.

Helsinkiin muuton jälkeen Alvar Aalto aloitti yhteistyön Harry Gullichseniin ja tämän vaimon Mairen kanssa. Harry Gullichsen oli Ahlström-yhtymän sen aikainen toimitusjohtaja. Alhström-yhtymälle Aalto suunnitteli teollisuusyhdyskuntia. Niihin hän piirsi sekä yleis- että asemakaavoja. Sen lisäksi hän suunnitteli myös työntekijöiden asuntoina käytettyjä rakennuksia sekä joitakin yksittäisiä rakennuksia. Kauttuan paperitehtaalla aloitettiin suunnitelmat, joiden perusteella siitä olisi pitänyt tulla työnväenrakentamisen uusi keskittymä. Aallon piirrustusten perusteella Kauttuaalle rakennettiinkin yksi terassitalo, mutta rakentaminen Kauttualle jäi siihen. Gullichsenit käyttivät Aaltoa myös yksityisissä tarpeissaan. Aalto suunnitteli heidän kotinsa, jota rakennettiin vuosina 1938-1940. Tuon upean Noormarkussa sijaitsevan rakennuksen nimeksi tuli Villa Mairea. Jyhkeä rakennus nimettiin Harry Gullichsenin Maire-vaimon mukaan.

Arkkitehdin koti


Hieman Helsinkiin muuttonsa jälkeen Aallot hankkivat tontin Helsingin Munkkiniemestä Riihitieltä vuonna 1935. Korkean ja kallioisen tontin ympäristö oli lähes luonnonvaraista, mutta Aalto alkoi välittömästi suunnitella perheensä kotia sinne. Lopulta rakennus valmistuikin vuonna 1936. Suuren rakennuksen tilat jakautuvat kahteen osaan. Toinen osa oli arkkitehdin työkäytössä ja toinen osa taas oli pelkästään asuinkäytössä. Rakennus itsessään noudattaa modernia arkkitehtuurin suuntausta ja siinä käytetyt materiaalit taas ovat hyvin luonnollisia. Alvar Aallon Kotitalo toimii nykyään museona joka on auki ympäri vuoden. Museoon voi tutustua joko itsenäisesti tai osallistumalla opastetulle kierrokselle. Kotimuseon yhteydessä toimii myös museokauppa, josta voi ostaa Aaltoon liittyvää kirjallisuutta sekä Aallon pariskunnan suunnittelemia rakastetuimpia design-tuotteita.

Alvar Aalto on arkkitehtuurin ja muotoilun saralla yksi tunnetuimmista suomalaisista ulkomailla. Hän on suunnitellut rakennuksia ympäri maailmaa. Tunnetuimpia Aallon suunnittelemia rakennuksia ovat Finlandia-talo Helsingissä, Essenin oopperatalo, Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen auditorio sekä upea monumentti Lakeuden risti. Nämä kaikki edustavat modernia suuntausta, joka alkoi levitä ympäri maailman 1900-luvun alkupuolella. Aalto ei koskaan varsinaisesti sekoittanut eri tyylisuuntauksia, mutta hän otti runsaasti vaikutteita eri tyyleistä. Esimerkiksi Helsingissä asuessaan hän otti vaikutteita Italian arkkitehtuurista. Monet hänen noina aikoina suunnittelemista rakennuksistaan näyttävätkin hyvin erilaisilta kuin esimerkiksi puhtaasti moderni Villa Mairea. Tavatessaan Aino Marsion, josta myöhemmin tuli hänen vaimonsa, Aalto alkoi työskennellä myös muotoilijana. Aallon pariskunnan suunnittelemia huonekaluja ja design-esineitä myydään edelleen.